תמונות

ברנרדו ואשקונסלוש. ייצא לחופשת מולדת בפורטוגל (דרור עינב)