תמונות

מדבר, מירי סדן בריכה, צילום שי אדם צילום: שי אדם