תמונות

מימון, הפועל תילחם עד הסוף (איגוד הכדוריד, דוד פליגל). צפו בתקציר