תמונות

יבואה ודהאן. הכסף לא הועבר לאדומים (רועי גלדסטון)