תמונות

אחוז אחד פחות. לוזון מבין את יחס הכוחות (gettyimages)