תמונות

"אדם שהורשע בפלילים לא יכול להיות חבר בדירקטריון". טביב