תמונות

גדיר. יהיה נתון למעקב של מס´ סקאוטים (עמית מצפה)