תמונות

ולדי וחברה שלו -בכורה מיי פיינגולד צילום: עודד קרני