תמונות

שלום יוחאי שרקי צילום: כבאות והצלה ירושלים