תמונות

"לא מתעסק בעבר. היה לי חשוב להודות לקהל". אבוחצירה (דני