תמונות

איידסון, שארפ והאוהדים מרוצים, גודס ממש לא (אמיר לוי)