תמונות

אחד מגדולי האירופים. מארצ'וליניוס (gettyimages)