תמונות

אלי כהן. &"אני מודה שמכבי היו טובים מאיתנו בהרבה&" (שי לוי)