תמונות

פזם בחורה מדברת בטלפון ברקע תמונה של חייל לשימוש פז"ם בלבד! צילום: עודד קרני