תמונות

סהר, כהן, ורמוט, רפאלוב ואלברמן: &"אני יודע להסתגל לכל עמדה&" (שי