תמונות

ליאת בלזר חדש, חדר ילדים בובות גובה צילום: הגר דופלט