תמונות

גנאים מתבונן באביתר אילוז מוציא התקפה של באר שבע (אלעד ירקון)