תמונות

חיים רביבו. הוא מלך השערים בכל הזמנים בישראל? (אור שפונדר)