תמונות

האורחים בישרו על כוונות טובות לפני הפתיחה (אלן שיבר)