תמונות

שרון פנאן נפרדת ממוני ז"ל בשיר (יעל מרגלית)