תמונות

גיוס 220316 צילום: ליאת בראל, אלון קירה בית ספר לצילום