תמונות

אם הוא ישאר, בונים לו קבוצה לאליפות, פלגריני (gettyimages)