תמונות

המגן השמאלי של חיפה, טאלב טוואטחה (משה חרמון)