תמונות

מחלקה ראשונה דצמבר 09 - צופית גרנט ושאול יהלום