תמונות

ערב מיוחד למימון (יועד כהן, איגוד הכדוריד)