תמונות

סימון, לפחות היווה יריב לפדרר (GETTYIMAGES)