תמונות

מה יכינו הזוגות לצלחת הגדולה? צילום: מתוך בייקאוף ישראל