תמונות

צפויים לחגוג גם בחמישי. קטן, תורג'מן ואבוחצירה (אלן שיבר)