תמונות

מקררים, אדום כללי, Meneghini Purple Red Mia Fridge- צילום: Meneghini Purple Red Mia Fridge-