תמונות

ואנדן בורה נוחת בישראל. ביקור בזק (משה חרמון)