תמונות

זידאן תמך בהצעה הקטארית. ארסן ונגר, לא (רויטרס)