תמונות

ציפיות גבוהות גם ממנה. אולגה לנסקי (איגוד האתלטיקה)