תמונות

פיראס מוגרבי. נתניה מתכוננת לליגה (משה חרמון)