תמונות

לאונרד, היה משמעותי במחצית השניה (gettyimages)