תמונות

סטטוס, טוויטר, גודי ניר מוזס שלום, סילבן שלום צילום: טוויטר