תמונות

אוהדי בלגיה בענניןם. אפשר להבין אותם (gettyimages)