תמונות

מיכאל קלמן ז"ל. הותיר מורשת של מאבק על החיים