תמונות

שחר פאר. התאוששה ממערכה שני חלשה (בעז גורן)