תמונות

עדי נוימן, קורין אלאל, פנינה טורנה, דודי מליץ ואמיר גוטמן בשמש