תמונות

ארתורו וידאל, שער תוך 19 שניות (gettyimages)