תמונות

הרב אברהם פרוייליך בבית המשפט המחוזי בירושלים צילום: יוסי זילברמן