תמונות

חטיפה בחברון, חיילים בשטחים, חיפושים צילום: חדשות 2