תמונות

האיש יודע דבר או שניים על זכיה באליפות (gettyimages)