תמונות

קורין גדעון לשער את, פברואר 2016 צילום: מגזין את