תמונות

משכורות עדיין אין בנתניה (צילום: אלן שיבר)