תמונות

על צירוף שכטר: "אמרתי להם, משוגעים רדו מהגג"