תמונות

גני ילדים 06, במהלך היום כמעט ואין צורך בתאורה מלאכותית צילום: טל נסים, עיצוב-הירש רוסמן אביצור אדריכלים