תמונות

אספנדיארי עם אביו בירושלים (מתוך חשבון האינסטגרם שלו)