תמונות

היה קשה לגבוהים מול שרמאדיני (יוסי דוס-סנטוס, איגוד הכדורסל)