תמונות

קרב פיזי בבית מכבי (אודליה מטרי, מכבי ראשל"צ)